Web dizajn ide ruku v ruke s vývojom webu ako celku. Preto na Slovensku väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú softvérovým vývojom a prácou na webových stránkach, ponúka tieto riešenia ako balík. Nie je však nikde povedané, že to tak musí byť vždy a za každých okolností.

Mali by ste sa nad webom niekedy zamyslieť ako nad sofistikovanou skladačkou, ktorá pozostáva z rôznych vrstiev. Tie tvoria izolované celky, ktoré sú vzájomne dômyselne prepojené a spolupracujú v záujme konečného výsledku. Takéto modulárne riešenie má množstvo výhod, pretože keď sa „pokazí“ jedna časť skladačky, netreba vyhadzovať celé Lego, ale len tú časť, kde sa prejavili chyby.

Ak prijmete filozofiu modulárneho webu, bude sa vám o web dizajne ako o jednej z jeho častí rozmýšľať ľahšie. Pre mnohých zadávateľov – laikov – je práve táto časť projektu najdôležitejšia. Je to predsa to, čo vidí aj zákazník. Aby ste web dizajn zadali tej správnej firme, mali by ste pamätať najmä na tieto veci:

Má táto firma či dizajnér dostatok skúseností s online dizajnom?

Je veľký rozdiel urobiť grafický návrh na leták a grafický návrh na web. DTP, teda printová grafika, má svoje jasne dané pravidlá. Ale to isté platí aj o grafike onlinovej. Nie každý výborný printový grafik vám dokáže navrhnúť výborný web. Vždy sa naň bude pozerať svojou optikou. Web, ktorý sa neriadi princípmi platnými pre online, nebude nikdy fungovať a plniť to, čo od neho očakávate. Na prvý pohľad bude možno zaujímavý, ba priam pekný, no tiež nepoužiteľný.

Bude táto firma schopná spolupracovať s vývojom?

Rovnako dôležité ako vedieť navrhnúť vhodný dizajn webu je byť schopný spolupracovať s firmou, ktorej úlohou je dizajn oživiť pridaním funkcionality, ktorú očakávate. Až veľmi často sa stáva, že grafický návrh vyzerá veľmi pekne, no po naplnení reálnymi dátami sa celý tento príjemný dizajn jednoducho niekam stratí. Tu musí nastúpiť opäť práca dizajnéra, aby v spolupráci s vývojom celú vec skorigoval a vyriešil.