SEO: Ktoré parametre treba pri optimalizácii sledovať

Pri optimalizácii pre vyhľadávače sa nezaobídete bez dát. Robiť túto činnosť intuitívne je rovnako nezmyselné, ako snažiť sa zastaviť idúci vlak holými rukami. Aby ste mohli priebežne sledovať výsledky aj korigovať svoje aktivity, potrebujete aspoň základnú znalosť analytických nástrojov, napríklad Google Analytics. Verte, že veľkí hráči na trhu, ako napríklad Booking robia analýzu a vyhodnocovanie dát na dennej báze. A to isté by ste mali robiť aj vy. Toto sú základné parametre, na ktoré by ste mali pri optimalizácii prihliadať.

Ten najjednoduchší parameter je návštevnosť z vyhľadávania. Môžete ju sledovať v počte návštev, v počte zobrazených stránok, aj počte návštevníkov, ale aj podľa ďalších kritérií. V prípade optimalizácie vás bude primárne zaujímať návštevnosť z organického vyhľadávania – teda neplatená. Je dobré sledovať jej vývoj v čase a trend, ktorým sa uberá. Túto analytiku pri prepojení s vyhľadávacou konzolou môžete doplniť o analýzu kľúčových slov, na základe ktorých sa k vám užívatelia dostávajú.

Bounce rate vyjadruje koľko užívateľov príde… A hneď po zhliadnutí danej stránky odíde. V tomto prípade je cieľom dosiahnuť čo najmenšie percento okamžitých odchodov. Jednoducho snažiť sa, aby sa užívateľ preklikol niekam ďalej v rámci vášho webu. Vysoký bounce rate znamená, že stránku nepromujete voči dobrej cieľovej skupine, alebo že stránka, na ktorú sa dostali, ich dostatočne nemotivuje k tomu, ak sa posunuli v rámci webu niekam ďalej.

Tieto parametre sú priamym indikátorom toho, ako úspešne sa vám na webe darí obchodovať. Koľko percent návštevníkov sa rozhodlo vykonať akciu, ktorú od nich vyžadujete – či už ide o nákup, vyplnenie formulára, či iný typ aktivity, ktorý od nich očakávate. Pokiaľ zapojíte aj tag manager ako ďalší nástroj a nastavíte priemerné ceny za klik, potom budete schopní veľmi presne určiť, aké náklady ste na získanie jedného zákazníka museli vynaložiť. Samozrejme, tu je cieľom náklady optimalizovať a dostať sa na čo najnižšie číslo.